اخبار

کارگاه آموزشی اصول تشریفات
0

کارگاه آموزشی اصول تشریفات

کارگاه آموزشی اصول تشریفات و پذیرایی، جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات پرسنل واحد پذیرایی و رستوران هتل هما شیراز با حضور سرپرست محترم هتل جناب آقای حاجی حسینی برگزار گردید. در این کارگاه روش های تشرریفات به پرسنل معرفی و آموزش داده شد

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار