اخبار

دو حکم انتصاب از سوی مدیر عامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی
0

دو حکم انتصاب از سوی مدیر عامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی

تاریخ 99/07/14 مدیر عامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) آقای دکتر رحیم پور در احکام جداگانه ایی آقایان علیرضا نواده بابائی و آرمین امیر را به عنوان اعضای غیر موظف هیات مدیره گروه هتلهای هما منصوب کردند.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار