اخبار

اقامت آقای ایو فریسن نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد درهتل هما احمد آباد
0

اقامت آقای ایو فریسن نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد درهتل هما احمد آباد

 آقای ایو فریسن نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد درهتل هما احمد آباد مورد استقبال  و بدرقه صمیمانه آقای  ساعیان مدیر کل هتل قرار گرفتند و ایشان نیز خرسندی و رضایت خود از مدیریت هتل ابراز داشتند.  

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار