اخبار

سه حکم انتصاب از سوی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه
0

سه حکم انتصاب از سوی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه

امروز شنبه 1399/06/22 مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه هتل های هما آقای جهانگیر حسن زاده، در احکام جداگانه ای آقای قدیری را به عنوان مشاور مدیر عامل در امور مدیریتی، توسعه و برنامه ریزی گروه و آقای شیریان با حفظ سمت به عنوان معاونت بهره برداری گروه و آقای طاهری را به عنوان معاونت مالی، اقتصادی و برنامه ریزی گروه منصوب کردند.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار