اخبار

ثبت و تکمیل فرم ریجستر اطلاعات توسط میهمانان به صورت آنلاین قبل از ورود به هتل هما احمد آباد
0

ثبت و تکمیل فرم ریجستر اطلاعات توسط میهمانان به صورت آنلاین قبل از ورود به هتل هما احمد آباد

 با عنایت به درنظر گرفتن و رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی ، همچنین صرفه جویی درزمان و چک این سریع ،میهمانان هتل هما احمد آبادمیتوانند بعد ازانجام مراحل رزرو اتاق ،و قبل از ورود به هتل ، فرم اطلاعات و ریجستر خود و همراهان را با استفاده از لینک  https://formaloo.com/registerhomahotelahmadabad  بصورت آنلاین تکمیل نمایند.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار