اخبار

برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی اطفاء حریق درهتل هما احمد آباد مشهد
0 25مرداد1399

برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی اطفاء حریق درهتل هما احمد آباد مشهد

 در راستای برنامه های آموزشی گروه هتلهای هما ، همچنین رعایت اصول ایمنی درهتل  ، امنیت میهمانان و کارکنان ،کارگاه آموزشی با موضوع اطفاءحریق با حضورکارشناس موردتایید سازمان آتش نشانی و همچنین حضور مدیر کل و تعداد بسیاری از کارکنان واحد های مختلف هتل هما احمد آباد مشهد روزچهار شنبه تاریخ بیست و دو مرداد ماه سال نودو نه برگزارگردید. 

نظر شما

اخرین اخبار