اخبار

مراسم تودیع و معارفه روسای  حراست هتل هما احمد آباد مشهد
0 19مرداد1399

مراسم تودیع و معارفه روسای حراست هتل هما احمد آباد مشهد

مراسم تودیع و معارفه روسای حراست هتل هما احمد آباد مشهد با حضور احمد ساعیان مدیر کل هتل هما احمد آباد و مهدی الدی مدیرکل هتل هما خیام به همراه مدیران و سرپرستان هردو هتل ،درهتل هما خیام برگزارگردید. 

.دراین مراسم علی نسیم به عنوان رئیس جدید حراست هتل هما احمد آباد معارفه  و از زحمات محمد ویژه تشکر و قدردانی گردید 

.درپایان ازطرف حاضرین درجلسه ،  موفقیت هردو همکارگرامی از خداوند متعال مسئلت گردید  

نظر شما

اخرین اخبار