اخبار

تقدیر نامه
0

تقدیر نامه

تقدیر از هتل هما تهران از طرف سید جواد موسوی (مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری) جهت رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار