اخبار

حضور ارزیابان جایزه ملی تعالی گردشگری در هتل هما خیام
0

حضور ارزیابان جایزه ملی تعالی گردشگری در هتل هما خیام

در تاریخ 4اسفند ماه ارزیابان جایزه ملی تعالی گردشگری با حضور در هتل هما خیام به بررسی و بازدید از قسمت های مختلف هتل پرداختند.طی  جلسه ای با حضور مدیر کل  ، سرپرستان و ارزیابان محترم موارد مطرح شده در اظهار نامه ارسالی از هتل هما خیام عنوان و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه ارزیابان محترم جایزه ملی تعالی گردشگری با بازدید حضوری و جلسات موردی با سرپرستان به مشاهدات  عینی نیز پرداختند. 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار