اخبار

گزارش تصویری ازبازدید مدیر عامل به همراه ریاست هیئت مدیره هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی ( هگتا) ازبخشها و قسمتهای مختلف هتل هما احمد آباد مشهد
0

گزارش تصویری ازبازدید مدیر عامل به همراه ریاست هیئت مدیره هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی ( هگتا) ازبخشها و قسمتهای مختلف هتل هما احمد آباد مشهد

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار