اخبار

سه حکم انتصاب از سوی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه هتلهای هما
0

سه حکم انتصاب از سوی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه هتلهای هما

امروز یکشنبه مورخ 1399/04/01  مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه هتلهای هما آقای جهانگیر حسن زاده در احکام جداگانه ای آقای علیرضا طاهری را به عنوان سرپرست معاونت مالی، اقتصادی و برنامه ریزی گروه، خانم فرحناز اشرفیان را به عنوان سرپرست مالی گروه و آقای پرویز نورعلیپور را به عنوان سرپرست اداری و پشتیبانی گروه منصوب کردند.

 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار