اخبار

;
0

مصاحبه مدیر عامل محترم گروه هتلهای هما در مراسم اجرای پروتکل پیشگیری از شیوع کووید 19 در گروه هتلهای هما

مصاحبه آقای دکتر حسن زاده مدیر عامل محترم و نایب رئیس هیات مدیره گروه هتلهای هما و آقای دکتر دولتی عضو محترم هیات مدیره دانشگاه صنعتی شریف در مراسم اجرای پروتکل پیشگیری از شیوع کووید 19 در گروه هتلهای هما در لینک :

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار