اخبار

نخستین جلسه شورای مدیران در گروه هتلهای هما
0

نخستین جلسه شورای مدیران در گروه هتلهای هما

با توجه به دیدگاه های جدیدی که در فرایند تغییر مدیریت کلان در گروه هتل های هما با حضور آقای دکتر حسن زاده حاصل گردیده است نخستین جلسه شورای مدیران گروه هتل های هما برقرار و مدیران عملکرد سال گذشته و برنامه آتی را اعلام داشتند.

ضمنا در این جلسه از آقای خیامیان مدیر عامل محترم سابق گروه تقدیر و تشکر و لوح یادبود ارایه گردید.

همچنین به آقایان دکتر فهری و  دکتر شالبافیان اعضای محترم هیات مدیره سابق گروه لوح یادبودی تقدیم شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار