اخبار

پروتکل بهداشتی
0

پروتکل بهداشتی

پروتکل بهداشتی

با توجه به شیوع ویروس کرونا، صنعت گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی میباشد که بیشترین آسیب را از این ویروس متحمل شده است.  لذا طبق دستور و رهنمود مدیر عامل محترم گروه هتلهای هما، این شرکت به عنوان یکی از پیشگامان صنعت گردشگری بر خود واجب دانست تا در راستای ایجاد امنیت سلامت میهمانان، کاهش زیانهای وارده بر گردشگری و کاهش تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر این بحران بر اشتغال، پروتکل بهداشتی با همکاری شرکت دانش بنیان شریف نانو پارس به منظور حفظ سلامت و ارتقاء سطح خدمات هتل در دوران فراگیری کوید 19 تدوین نماید.

"هدف از تدوین این پروتکل ایجاد اقامتی امن و محیطی عاری از کرونا در گروه هتلهای هما میباشد"

بدین منظور کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان گروه هتلهای هما، اساتید دانشگاه صنعتی شریف و شرکت دانش بنیان.  شریف نانو پارس تشکیل و بیش از700 ساعت کاری، طی جلسات متعدد تبادل نظر نموده و تمامی نقاط بحرانی و اقدامات لازم جهت مهار ویروس کووید 19 را در محیط هتلی و جهت حفظ سلامت کارکنان به عنوان سرمایه های گروه هتلهای هما ومیهمانان هتل مورد بررسی قرار دادند.

نهایتاً پروتکل تدوین و از تاریخ 21/03/1399 در هتل هما تهران آغاز میگردد.

از ویژگیهای اصلی پروتکل میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

* تدوین بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور.

* قابلیت اجرا توسط کارکنان بخش هتلداری در صنعت گردشگری کشور.

* توانایی اجرا پروتکل در سطح برندهای بین المللی

* توجه به کیفیت و استاندارد بودن مواد ضدعفونی کننده، ملزومات و تجهیزات مصرفی

* توجه همزمان به حفظ سلامت کارکنان و میهمانان

* برقراری و ایجاد حلقه اتصال مابین دانشگاه و صنعت هتلداری توسط همکاری گروه هتلهای هما با شرکت دانش بنیان نانو پارس.

امید است اقدام صورت گرفته گامی ارزنده در جهت بهبود صنعت گردشگری کشور، حفظ سلامت مردم و کاهش فشار موجود بر جامعه بهداشت و درمان کشور باشد.

 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار