اخبار

بازدیدمعاونت استانداری و مدیر کل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضو ی وهیئت همراه از هتل هما احمد آباد مشهد
0

بازدیدمعاونت استانداری و مدیر کل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضو ی وهیئت همراه از هتل هما احمد آباد مشهد

بازدیدبراتی معاونت استانداری مکرمی فر مدیر کل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،بیدخوری معاونت سازمان میراث فرهنگی و حسینی رئیس اداره اماکن و هیئت همراه از هتل هما.  این بازدیددرراستای پیشرو بودن هتل هما احمد آباد مشهددر رعایت تمام دستور العمل ها و پروتکل های بهداشتی درکلیه بخش های هتل صورت پذیرفت.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار