اخبار

اهداء تندیس غرفه برگزیده نمایشگاه گردشگری تهران
0

اهداء تندیس غرفه برگزیده نمایشگاه گردشگری تهران

اهداء تندیس غرفه برگزیده سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی وابسته تهران به مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا).

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار