اخبار

مصاحبه مدیر بازاریابی و فروش و امور مشتریان در نمایشگاه گردشگری تهران
0

مصاحبه مدیر بازاریابی و فروش و امور مشتریان در نمایشگاه گردشگری تهران

مصاحبه مدیر بازاریابی و فروش و امور مشتریان گروه هتلهای هما با سایت خبری پرس تیوی در غرفه هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) و شرکتهای زیر مجموعه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار