اخبار

چگونه می توانم از خودم محافظت کنم و جلوی انتشار کرونا را بگیرم؟
0

چگونه می توانم از خودم محافظت کنم و جلوی انتشار کرونا را بگیرم؟

1- مرتبا و به روش صحیح دست های خود را با ژل هایا محلول هایی که حاوی الکل تمیز کنید و یا با آب و صابون بشویید چرا؟ این ژل ها و محلول ها همچنین آب و صابون ویروس ها را می کشد.

2- دست کم فاصله ی یک متری میان خود و فردی که سرفه یا عطسه می کند حفظ کنید چرا؟ چنانچه فرد مذکور بیمار باشد قطرات ریزی که از دهان و بینی او خارج می شود حاوی ویروس است و اگر شما فاصله کمی داشته باشید ممکن است آن قطرات ریز را تنفس کنید و بیمار شوید.

3- از لمس چشمها، بینی و دهان خود بپرهیزیدچرا؟ دستها سطوح زیادی را لمس می کنند و ممکن است آلوده به ویروس باشند اگر اجزاء صورت خود را لمس کنید ویروس ممکن است وارد بدن شما شود.

4- اطمینان حاصل کنید که خودتان و اطرافیانتان بهداشت تنفسی درست را رعایت می کنید به عبارت دیگر هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی را با گودی آرنج خود یا با دستمال بپوشانید چرا؟ با این کار از انتشار قطرات حاوی ویروسها جلوگیری می کنید.

5- اگر احساس ناخوشی می کنید در خانه بمانید. اگر تب، سرفه و تنگی نفس دارید به پزشک مراجعه کنید و پیش از آن تماس تلفنی برقرار کنید و از راهنمایی هایی که می شنوید پیروی کنید.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار