اخبار

پایش و ضدعفونی  کل فضاهای داخلی و خارجی هتل هما احمد آباد مشهد جهت مقابله با ویروس کرونا
0

پایش و ضدعفونی کل فضاهای داخلی و خارجی هتل هما احمد آباد مشهد جهت مقابله با ویروس کرونا

 اولین مرحله از طرح پایش و ضد عفونی دوره ای کل فضاهای داخلی و خارجی هتل هما احمد آباد مشهد که با مشارکت داوطلبانه مدیریت و کارکنان هتل جهت مقابله با ویروس کرونا در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و نودو نه انجام شد . این طرح براساس اصول بهداشتی و پرتوکل های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان کشور به جهت حفظ ایمنی و سلامت میهمانان و کارکنان هتل صورت پذیرفت

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار