اخبار

مشارکت هتل هما احمد آبادمشهد درطرح اطعام ماندگار
0

مشارکت هتل هما احمد آبادمشهد درطرح اطعام ماندگار

مشارکت هتل هما احمد آباد مشهد در طرح اطعام ماندگار و توزیع نان و غذای گرم به کارگران و خانواده های نیازمند و آسیب دیده در برابر ویروس کرونا با همکاری  شواری شهر مشهد مقدس و  انجمن های صنفی و خیریه ها

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار