اخبار

جناب آقای دکتر شیریان به سمت عضو هیئت مدیره گروه هتلهای هما منصوب گردیدند.
0

جناب آقای دکتر شیریان به سمت عضو هیئت مدیره گروه هتلهای هما منصوب گردیدند.

جناب آقای دکتر شیریان به سمت عضو هیئت مدیره گروه هتل های هما منصوب گردیدند. روز شنبه مورخ 98/11/26 در راستای هماهنگی های به عمل آمده، جناب آقای دکتر شیریان به سمت عضو هیئت مدیره گروه هتل های هما منصوب و جناب آقای دکتر  فهری از عضویت هیئت مدیره گروه هتل های هما کناره گیری نمودند. در جلسۀ فوق، از زحمات جناب آقای دکتر فهری تقدیر و برای جناب آقای دکتر شیریان آرزوی موفقیت گردیده شد. پیش از این، آقای دکتر شیریان در سمت های متعددی از جمله مدیرعاملی گروه هتل های پارسیان و مدیریت مرکز آموزش هتل های پارسیان حضور داشتند. 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار