پکیج اقامت و پذیرایی ویژه پزشکان و پرستاران

اقامت و پذیرایی دراتاقهای دو یا سه نفره لوکس تزئین شده همراه با شیرینی داخل اتاق ، بوفه صبحانه و شام در رستوران فرنگی.