پکیج اقامتی ماه عسل

اقامت در اتاقهای دو یا سه نفره تزئین شده همراه با کیک و لوح تبریک ،بوفه صبحانه و شام دررستوران فرنگی .