پکیج سالگرد ازدواج

اقامت در اتاقهای دو نفره لوکس تزئین شده همراه با کیک و لوح تبریک ، بوفه صبحانه و شام دررستوران ایتالیایی .