پکیج اقامت آخر هفته و تعطیلات رسمی همشهریان مشهد

خدمات شامل: اقامت دراتاق دابل ، چای ، نسکافه و آب معدنی دراتاق ،صبحانه ، شام در رستوران ایتالیایی و کیک ویژه