آفر ویژه متولدین ماه

خدمات شامل : اقامت دراتاق دابل ، چای، نسکافه و آب معدنی دراتاق ، صبحانه ، شام در رستوران ایتالیایی ، کیک تولد همراه با لوح تبریک تولد و تزئین اتاق