آفر ویژه سالگرد ازدواج

خدمات شامل : اقامت دراتاق دابل ، چای، نسکافه و آب معدنی دراتاق ، بوفه صبحانه ، شام در رستوران ایتالیایی ، کیک ویژه همراه با لوح تبریک سالگرد ازدواج و تزئین اتاق