تخفیف ویژه جشنواره متولدین مهر ( هافبرد )

جشنواره شامل : اتاق برای دو نفر به همراه صبحانه هما کلاس و شام در رستوران ایتالیایی به همراه شارژ چای ، نسکافه و آب معدنی دراتاق وتزئین میز شام. هر نفر 2550000 ریال

تخفیف ویژه جشنواره متولدین مهر ( هافبرد )

0