منوی ويژه افطار رزرو های کمتر از 50 نفر

مخصوص روزهای شنبه تا سه شنبه – حداکثر ظرفیت قابل رزرو 150 نفر

منوی ويژه افطار رزرو های کمتر از 50 نفر

0