گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته و نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران

گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته و نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران

news Image

گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته و نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران

1397/06/17

پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته و نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ شهریور ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

در آیین اختتامیه این نمایشگاه با اهدا تندیس ویژه نمایشگاه از گروه هتلهای هما تقدیر شد.

>