آغاز نخستین دوره پاییزه کافی شاپ در مرکز آموزش گروه هتلهای هما

آغاز نخستین دوره پاییزه کافی شاپ در مرکز آموزش گروه هتلهای هما

news Image

آغاز نخستین دوره پاییزه کافی شاپ در مرکز آموزش گروه هتلهای هما

1396/07/11

نخستین دوره پاییزه کافی شاپ سال 1396 توسط مرکز آموزش گروه هتلهای هما با حضور 10 هنر آموز آغاز شد. به گزارش مرکز آموزش گروه هتلهای هما این دوره طی 12 روز در محل این مرکز و با تدریس رضا خدابخش برگزار خواهد شد.

>