هتل هما شیراز میزبان سمینار معرفی محصولات داروئی “ VIVA TUNE “

هتل هما شیراز میزبان سمینار معرفی محصولات داروئی “ VIVA TUNE “

news Image

هتل هما شیراز میزبان سمینار معرفی محصولات داروئی  “ VIVA TUNE “

1396/06/12

سمینار معرفی محصولات شرکت داروئی  " Viva Tune  "  در سالن وصال هتل هما شیراز برگزار شد . در این سمینار تعداد 50 نفر از پزشکان متخصص زنان حضور یافتند .

>