ضیافت افطاری بچه های آسمان در هتل هما تهران

ضیافت افطاری بچه های آسمان در هتل هما تهران

news Image

مراسم ضیافت افطاری بچه های آسمان تحت پوشش کمیته امداد از سوی گروه هتل های هما برگزار شد. در این مراسم خیامیان مدیرعامل گروه و دکتر فهری رییس هیات مدیره به رسم یادبود هدایایی را به میهمانان تقدیم کردند.